Gå til forsidenRadius Byg er blevet gazelle-virksomhed 2009

Byggeriets faser


Ethvert byggeri gennemgår forskellige faser. Nedenfor kan du læse beskrivelser af hvad der foregår i de enkelte faser og hvem der deltager.

Idéoplæg

Vi mødes med bygherre, svarer på spørgsmål og fremviser eksempler på typehuse. Bygherren fortælle om sine idéer og ønsker om husets størrelse, beliggenhed på grunden, stilart, farver og ruminddeling.

Forslagsfase

Vi udarbejder et forslag.
Facadetegninger, grundplan og beliggenhedsplan.

Bygherres godkendelse

Forslaget godkendes af bygherren efter evt. korrektur.

Forprojekt / Myndighedstegninger

Tegninger til byggetilladelsen udarbejdes.
Grundplan, facader, snit, kloakplan, situationsplan og materialebeskrivelse.

Hovedprojekt / Udførelsestegninger

Tegninger til håndværkerne udarbejdes og evt. ingeniørberegninger foretages i denne fase.

Udførelse

Huset bygges...

Aflevering

Ved aflevering gennemgår vi huset sammen med bygherren og gennemser for evt. mangler. Herefter udleveres nøglerne.
 
Radius Byg A/S  |  Strandbjerggårdvej 4 B  |  7600 Struer  |  97 86 50 02  |  post@radiusbyg.dk